Missionary Kreingkautma

Downloads: 

Bo khe missionary rao bo hakuwarma ni ni bsing yo samung tangnang ye thanngnai rao ni kautma no soimo sei. Brao ni thangmul bai tangmul rao no nai ye, snung ye khathoimo ni lama hinng thing yo phaing mai nai.

 

r -missionary story prmy pic01.jpg